• FA
  • EN

pgco logo

سیستم های پیشرفته محافظت غیر عامل در برابر آتش

کانالهای ضد حریق

 کانال ها و مجاری داخل ساختمان که برای توزیع یا خروج هوا و نیز خروج محصولات ناشی از احتراق مورد استفاده قرار می گیرد.

قوانین و کدهای طراحی ساختمان به نحوی است که مدت زمان مقاومت در برابر حریق المان های ساختمان، بازه زمانی مناسبی برای خروج مردم از ساختمان و انجام عملیات اطفای حریق را فراهم سازد. در یک ساختمان دیوارهای حائل و سقف ها (با توجه به پیش بینی مدت زمان و میزان حریق) باید بین 30 تا 240 دقیقه از لحاظ پایداری، نارسانایی و یکپارچگی در مقابل حریق مقاوم باشند و تمامی درزهای مجاری عبوری از دیوارها و سقف باید درزگیری شوند. در این بین اگر کانال ها بصورت مقاوم در برابر حریق نباشند بعنوان مجاری جهت پخش سریع حریق در ساختمان در می آیند و مدت زمان مقاومت در برابر حریق، بواسطه عملکرد ضعیف یا بد کانال های ساختمان کاهش می یابد. بنابراین مقاوم سازی کانال ها در برابر حریق امری الزامیست که روش این مقاوم سازی با توجه به سیستم کاربری کانال باید انتخاب شود. شایان ذکر است که مدت زمان مقاومت در برابر حریق کانال ها برابر با مدت زمان مقاومت در برابر حریق دیوارهای حائل و سقف ها می باشد.

کانال ها به سه روش در مقابل نفوذ و پخش حریق محافظت می شوند.

  • روش اول: محافظت با استفاده از Damper.
  • روش دوم: محافظت با استفاده از فضای مقاوم در برابر حریق.
  • روش سوم: استفاده از سیستم کانال مقاوم در برابر حریق.

کانال های فلزی که طبق پارگراف 7.5.1 از استاندارد BS5588: Part9 ساخته می شوند،می توانند تا حد زیادی در مقابل عبور دود و محصولات ناشی از احتراق، مقاومت کنند هرچند بعلت سرعت بالای انتقال حرارت در این ورق ها حتمأ جهت مقاومت کامل در برابر حریق (طبق تعریف) نیاز به مواد عایق نیز دارند. کانال هایی که از جنس Fire rated Board ساخته می شوند، خود- محافظ هستند.

کانال مقاوم در برابر حریق باید دارای سه خاصیت باشد.

  •  پایداری (Stability) :

سالم ماندن کانال و انجام کاربری مربوطه در مدت زمان مشخص که تحت الزامات استاندارد BS476: Part 24 تست می شود.

  • نارسانایی (Insulation): 

الف: عدم افزایش دمای میانگین سطح خارجی کانال در خارج فضای حریق به میزان 140 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای محیط در مدت زمان مشخص که تحت الزامات استاندارد BS476: Part 24 تست می شود.
ب: عدم افزایش دمای نقطه ای سطح خارجی کانال در خارج فضای حریق به میزان 180 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای محیط در مدت زمان مشخصی که تحت الزامات استاندارد BS476: Part 24 تست می شود.
نکته: برای کانال خروجی آشپزخانه صنعتی رعایت موارد فوق برای سطح داخلی کانال در داخل فضای حریق نیز الزامیست.

  • یکپارچگی (Integrity): عدم ایجاد ترک و سوراخ روی کانال در خارج فضای حریق در مدت زمان مشخصی که تحت الزامات استاندارد BS476: Part 24 تست می شود.

 

انواع سیستم های توزیع، تهویه و خروج مبتنی بر کانال در ساختمان جهت بررسی آن از نظر مقاومت در برابر حریق به 5 دسته تقسیم می شوند:

1- سیستم تهیه هوای مکانیکی: برای خارج کردن هوای کهنه آلوده از ساختمان و جایگزینی آن با هوای تازه مورد استفاده قرار می گیرد. فن ها و تجهیزات دیگر آن در فضایی جداگانه در زیرزمین یا پشت بام قرار می گیرد. از آنجا که این کانال ها اغلب از نظر ابعادی بزرگ بوده و در همه جای ساختمان موجود است و از درون دیوارهای حائل و سقف های طبقات عبور می کند و دارای دریچه های دسترسی می باشد، مسیر بسیار مناسبی برای نفوذ و گسترش آتش، دود و گازهای سمی در تمامی ساختمان می باشد، بنابراین حتمأ باید در برابر حریق مقاوم باشند. کانال های توزیع یا خروج هوا بر اساس استاندارد BS476: Part 24 تست و طراحی مقاومت در برابر حریق می شوند. در این گونه موارد معمولأ از Fire Damper استفاده می شود. 

2- سیستم خروج دود: برای خارج کردن محصولات ناشی از احتراق، مثل دود و گازهای سمی مورد استفاده قرار می گیرد. دود باعث کاهش دید و کارایی فردی می شود. در مکان هایی که امکان تهویه دود از طریق پنجره ها و دریچه های دیگر امکانپذیر نباشد (مثل طبقات زیرین ساختمان های بلند) از کانال استفاده می شود. اگر نیروی بویانسی (چگالی) برای خروج دود کافی نباشد از فن استفاده می شود. در مواردی کانال هوای ورودی تازه جهت جایگزینی هوای آلوده خروجی مورد نیاز است. این کانال حداقل باید به اندازه دمای دود ناشی از حریق مقاوم در برابر حریق باشند. هرچند در استاندارد BS476: Part 24 این دما، دمای حریق در نظر گرفته می شود. ذکر این نکته ضروریست که اگر از Fire Damper استفاده شود ادامه کانال بعد از Fire Damper حتمأ باید مقاوم در برابر حریق باشد.  کانال های توزیع دود بر اساس استاندارد BS476: Part 24 تست و طراحی مقاومت در برابر حریق می شوند.

3- سیستم دوگانه تهویه هوا و خروج دود

4- سیستم ایجاد فشار: نوع ویژه ای از سیستم تهویه مکانیکی می باشد که با تأمین هوا با فشار مثبت نسبت به فشار هوای محیط هایی مثل راه پله ها، لابی ها و کریدورها، مانع نفوذ دود به فضاهای بحرانی ساختمان می شود. در این نوع کانال ها نمی توان از دمپر استفاده کرد. بنابراین باید در برابر حریق مقاوم گردد.

5- سیستم های خروجی آشپزخانه صنعتی و پارکینگ: 

هوای خروجی از محیط های آشپزخانه صنعتی و پارکینگ ها، میزان آلودگی و چربی بالایی دارند بنابراین سیستم های خروجی آنها از بقیه سیستم های خروجی ساختمان جدا و مستقل است. در آنها از دمپر نمی توان استفاده کرد بنابراین باید در برابر حریق مقاوم گردند.

در مورد سیستم های خروجی آشپزخانه صنعتی بعلت وجود مواد چرب در هوای خروجی و نشستن چربی در فضای داخل کانال، احتمال ایجاد حریق در داخل کانال وجود دارد. بنابراین علاوه بر سطح خارجی کانال، سطح داخلی این نوع کانال نیز باید در برابر حریق مقاوم گردد. این نوع کانال در هر سه متر باید به یک دریچه دسترسی جهت تمیز کردن درون آن مجهز باشد. کانال خروجی آشپزخانه غیرخانگی بر اساس استاندارد BS476: Part 24 تست و طراحی مقاومت در برابر حریق می شوند.

Copyright © 2016-2017 By Pushesh Gostar Qeshm Co, All right reserved