• FA
  • EN

pgco logo

سیستم های پیشرفته محافظت غیر عامل در برابر آتش

پرده های ضد حریق

 قسمتي از يک سيستم مقاوم به حريق است که مانع گسترش و حرکت آتش، دود و گازهاي حاصل از آن در داخل ساختمان مي شود.

 

برخي از مزايا و قابليت هاي پرده ضد حريق عبارتند از :

  • قابليت اجرا بصورت نامرئي ( اجرا  توکار)
  • ايجاد مناطق امن براي آتش )زون بندي حريق)
  • اجرا حتي پس از اتمام پروژه
  • نصب در فضاي بسته و باز
  • حفظ فضاي معماري
  • سهولت نصب

 

 در ذيل به برخي از موارد استفاده پرده هاي ضد حريق بطور مختصر اشاره مي کنيم :

 

پرده های ضد حریقپرده هاي ضد حريق علاوه بر بحث دودبند و آتش بند ميتوانند از زبانه کشيدن آتش جلوگيري و به اطفا کمک کند.

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده هاي ضد حريق براي جداسازي اتاق ها و سالن ها براي  خروج دود و ايجاد زونهاي حريق

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

دوربند فرار براي محافظت افراد در مقابل دود ، آتش

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده ضد حريق جهت کنترل مسير خروج دود(Smoke Modeling)

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده هاي ضد حريق نامرئي با کمک به تيم معماري که علاوه برقابليت دودبند و آتشبند بحث نور و ديد را محدود نمي کند.

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده هاي ضد حريق با قابليت طراحي براي فضاهاي خاص

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده ضد حريق جهت کنترل مسير خروج دود (Smoke Modeling)

 

 

 

 

 

پرده های ضد حریق

پرده هاي دود بند و آتش بند اتوماتيک با قابليت خروج اظطراري در مواقع حريق

 

Copyright © 2016-2017 By Pushesh Gostar Qeshm Co, All right reserved