• FA
  • EN

pgco logo

سیستم های پیشرفته محافظت غیر عامل در برابر آتش

نوار مقاوم در برابر آتش حد فاصل نما

معرفی :

پرومات پروما اسلب به عنوان یکی از محصولات گسترده محفاظت در برابر آتش پرومات می باشد.

پروما اسلب محصولی است که به طور خاص طراحی شده و به جهت جلوگیری از شکل پذیری آتش از داخل حفره های موجود در داخل ساختمان از آن بهره گرفته می شود . این محصول ممکن است به صورت افقی یا عمودی نصب شود و مناسب برای عرض گپ بین 50MM و 400MM  در حدفاصل اسلب سقف و نماهای کامپوزیت نصب می شود 

 

 کاربرد :

نوار آتشبند پرومات پرومااسلب ایده آل برای جلوگیری و محافظت از سرایت حریق ازطریق فضای درزهای تا 400 میلیمتر عرض در برابر آتش بین لبه یک دال بتنی و نماهای کامپوزیت می باشد  این محصول با ضخامت های مختلف تا 120 دقیقه در برابر حریق پایدارمی باشد جهت استایی و نصب این محصول میبایست از براکت با فاصله های منظم استفاده نمود .  

 

 نوار ضد حریق حد فاصل نما

 

 

دستور العمل نصب :

ازاین محصول میتوان تا عرض 400 میلیمتر استفاده نمود بدینصورت که در شکل نشان داده شده به آسانی با یک تیغه به اندازه محل مورد نظر برش داده شده و سپس توسط برکت ها به اسلب سقف متصل می شوند . همچنین از این محصول نیز میتوان در گپ حدفاصل دو دیوار از جنس ماسونری نیز جهت محافظت و جلوگیری از سرایت حریق استفاده نمود.

 

Copyright © 2016-2017 By Pushesh Gostar Qeshm Co, All right reserved